توضیحات محصول

درس1 تعاون (1)

 

1- تعاون یعنی چه؟ تعاون به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر

2-آیا ما می توانیم نسبت به اتفاقاتی که برای دیگران می افتد بی تفاوت باشیم؟  از آنجایی که انسان هم موجودی اجتماعی و هم مسئول، آفریده شده است؛  هیچکس نمیتواند اعمال و رفتار و زندگی خود را از اجتماع جدا کند و نسبت به آنچه در جامعه می گذرد و اتفاقاتی که برای دیگران می افتد، بی تفاوت بماند و زندگی خود را از دیگران جدا کند.

3- نظر دین اسلام در زمینه رابطه فرد با اجتماع و همکاری چیست؟ یکی از کارهایی که قرآن کریم به آن امر فرموده «تعاون » است. در کارهای نیک و پرهیزکاری، یکدیگر را یاری کنید؛ و در گناه وستمکاری همکاری نکنید. سورۀ مائده، آیۀ 2
امیرالمؤمنین علی‌ (ع) : از پیامبر اکرم ص شنیدم که فرمود کسی که یک مشکل از مؤمنی رفع کند، مانند  کسی است که تمام عمرش را به عبادت سپری کرده است.

4- خداوند در چه اموری اجازه همکاری با دیگران را به ما داده است ؟ خداوند از ما خواسته که در کارهای نیک به یکدیگر کمک کنیم، اما درامور ناپسند گناه و ستمکاری، همکاری نکنیم. همکاری نکردن در گناه یعنی اینکه اگر کسی کار ناپسند یا گناهی انجام می دهد ما  او را تشویق نکنیم یا طوری رفتارنکنیم که انگار با او موافق هستیم .

5- تعاون و همکاری  به چه  شکل های مختلفی می تواند انجام شود؟  اظهار دوستی و محبت، همدلی و خوشحال کردن یکدیگر، هدیه دادن، کوشش برای ایجاد صلح و آشتی میان مؤمنان، عیادت از بیمار، قرض دادن، رفع  مشکلات مردم و یاری رساندن به آنها در گرفتار ی ها،مشارکت کردن برای رفع نیازهای مالی فقرا، امر به معروف و نهی ازمنکر و…

6- تعاون و همکاری  در سطحی از جامعه ممکن است صورت گیرد؟
خانواده  و خویشاوندان، مدرسه، محلّه، شهر و روستا یا اعضای جامعه

7- نتیجه همکاری و همدلی در خانواده چیست ؟ باعث صمیمیت و محبت بیشتر بین اعضای خانواده می شود. باتقسیم وظایف و مسئولیت ها، هر عضوی از خانواده احساس میکند  که مفید است و همه کارهای خانه بر دوش یک نفر قرار نمی گیرد.

8- در محیط مدرسه در چه زمینه هایی می توان همکاری کرد؟
در نظافت کلاس و مدرسه، کمک به همکلاسی هایی که در درس ضعیف هستند، همکاری در مراسم صبحگاهی و از این  قبیل.

9- نتیجه همکاری در بین افراد یک محله چیست؟ همدلی و همکاری بین افرادی که در یک محله زندگی  می کنند، علاوه بر ایجاد صمیمیت و همبستگی، موجب می شود که  کارها بهتر پیش برود.

10-همکاری و تعاون در محله به چه شکلهایی ممکن است صورت گیرد؟
عیادت از همسایه بیمار، کمک و خوشامد گویی به همسایه جدیدی که به محلّه نقل مکان نموده، همکاری در نظافت و پاکیزگی محله  ومراقبت از اموال عمومی و همکاری در جشن ها یا مراسم مختلف ازجلوه های تعاون در محله است .

Invalid taxonomy name. Please correct it from the form editor

دیدگاه‌ها

شما باید وارد شوید برای ارسال یک بررسی.