توضیحات محصول

مسأله چیستی زمان از زیباترین و درعین حال بغرنج‏ترین مسائل فلسفی به شمار می‏رود. از دیرباز فلاسفه برای شكافتن این مبحث از طبیعیات مدد می‏جستند و در حال حاضر نیز بدون استمداد از یافته‏های علم فیزیك امكان بحث جدی در این زمینه وجود ندارد. در این مقاله سعی شده است بطور بسیار فشرده گزیده‏ای از آراء گوناگونی كه در خصوص چیستی زمان در طول تاریخ مدون فلسفه ارائه شده است، مرور شود و با توجه به نتایج اخذ شده از نظریه‏های جدید فیزیكی، میزان معرفت ما به طبیعت زمان تا حدودی روشن گردد.

Invalid taxonomy name. Please correct it from the form editor

دیدگاه‌ها

شما باید وارد شوید برای ارسال یک بررسی.