توضیحات محصول

 آرامش حقیقی انسان در به دست آوردن جواب  سوال های اساسی زندگی است. درد متعالی  كه بیانگر سوال های اساسی زندگی است نشانه بیداری و هوشیاری است. ۳ نیاز اساسی انسان : ۱- درك هدف ۲- درك آینده ۳- كشف راه درست زندگی . نیاز سوم جامع همه نیازهاست که در قالب چگونه زیستن خود را نشان می دهد. راه درست زندگی راهی است كه بتواند والاترین هدف را نشان دهد. هر پاسخی به نیازهای بنیادی انسان باید ناظر به آینده ابدی او باشد. ویژگی های یك پاسخ مناسب: ۱- جامع باشد. ۲- درست و قابل اعتماد باشد.

جمله موسی ع به فرعون : پروردگار ما آن كسی است كه هرچیزی را آفریده و سپس هدایتش كرده است. بیانگر تقدم خلقت برهدایت و همچنین هدایت عامه موجودات از طرف خداوند دارد.هر خلقتی هدفی دارد. هدایت الهی راه رسیدن به آن  هدف است. هدایت زمانی معنا دارد كه هدفی در كار باشد وانسان بخواهد به آن برسد. مخلوق خاص هدف خاصی دارد بنابراین هدایت خاصی را نیز می طلبد. تقرب به خدا مقصد نهایی انسان است. از تفاوت های انسان با سایر موجودات تفكر و تعقل ، تفقه و تدبر، است. تفكر و تعقل باعث اختیاری بودن حركت انسان شده است.  امام كاظم (ع) : دو حجت خدا بر مردم : ظاهری پیامبران ، باطنی عقل . عقل وسیله فهم آیات الهی است. دین الهی پاسخی صحیح و مطمئن به بنیادی ترین نیازهای انسان است. فواید تفكر در دین الهی‌: ۱- شناخت هدف زندگی ۲- درك آینده ۳-شناخت راه درست زندگی

Invalid taxonomy name. Please correct it from the form editor

دیدگاه‌ها

شما باید وارد شوید برای ارسال یک بررسی.