توضیحات محصول

پرسش و پاسخ  فرا دانش اقتصاد دوم انسانی
بیكاری پنهان و بیكاری فصلی را تعریف كرده و از هر كدام مثالی بزنید.
حالتی را که در آن نیروی کار به فعالیت اقتصادی فاقد کارآیی لازم مشغول شود، بی کاری پنهان می گویند. کار کارمندی که به جای 8 ساعت کار مفید در روز فقط 2 ساعت کار مفید انجام می دهد، بی کاری پنهان است. بی کاری ناشی از تغییر فصول، بی کاری فصلی نامیده می شود. مثلاً به دلیل کاهش فعالیت های ساختمانی عده ای از کارگران در زمستان و به دلیل رکود فعالیت های کشاورزی در زمستان، عده ای از کشاورزان به نوعی بی کاری فصلی دچار می شوند.

Invalid taxonomy name. Please correct it from the form editor

دیدگاه‌ها

شما باید وارد شوید برای ارسال یک بررسی.