به برنامه بازاریابی ما ملحق شوید.

کافی است لینک ما را در سایت خود قرار دهید و کسب درآمد کنید!

سیستم بازاریابی چطور کار میکند؟

[bsf-info-box icon=”Marketplace-Additional-Icons-number6″ icon_size=”36″ icon_color=”#b2b2b2″ title=”کسب درآمد” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans” title_font_size=”16″ desc_font_size=”15″ title_font_color=”#888888″ desc_font_color=”#b2b2b2″]اصلاً اهمیتی ندارد که از این قالب چه استفاده ای خواهید کرد، در هر صورت شما بهترین ظاهر و بیشترین کارایی را خواهید داشت.[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Marketplace-Additional-Icons-number7″ icon_size=”36″ icon_color=”#b2b2b2″ title=”قرار دادن لینک مخصوص” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans” title_font_size=”16″ desc_font_size=”15″ title_font_color=”#888888″ desc_font_color=”#b2b2b2″]اصلاً اهمیتی ندارد که از این قالب چه استفاده ای خواهید کرد، در هر صورت شما بهترین ظاهر و بیشترین کارایی را خواهید داشت.[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Marketplace-Additional-Icons-number8″ icon_size=”36″ icon_color=”#b2b2b2″ title=”عضویت در بازاریابی” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans” title_font_size=”16″ desc_font_size=”15″ title_font_color=”#888888″ desc_font_color=”#b2b2b2″]اصلاً اهمیتی ندارد که از این قالب چه استفاده ای خواهید کرد، در هر صورت شما بهترین ظاهر و بیشترین کارایی را خواهید داشت.[/bsf-info-box]

برای شما پیشنهاد ویژه داریم

اصلاً اهمیتی ندارد که از این قالب چه استفاده ای خواهید کرد، در هر صورت شما بهترین ظاهر و بیشترین کارایی را خواهید داشت.
فقط کافیست این قالب را بر روی سایت خود نصب کنید و با استفاده از امکانات بینظیرش به مدیریت آن بپردازید.

[bsf-info-box icon=”Defaults-check” icon_size=”18″ icon_color=”#2cbd9b” title=”10% کمیسیون” pos=”left” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans” title_font_size=”16″ desc_font_size=”15″ title_font_color=”#888888″ desc_font_color=”#b2b2b2″]

فقط کافیست این قالب را بر روی سایت خود نصب کنید و با استفاده از امکانات بینظیرش به مدیریت آن بپردازید.

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-check” icon_size=”18″ icon_color=”#2cbd9b” title=”ثبت لینک های شما تا یک سال” pos=”left” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans” title_font_size=”16″ desc_font_size=”15″ title_font_color=”#888888″ desc_font_color=”#b2b2b2″]

فقط کافیست این قالب را بر روی سایت خود نصب کنید و با استفاده از امکانات بینظیرش به مدیریت آن بپردازید.

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-check” icon_size=”18″ icon_color=”#2cbd9b” title=”بنر های جذاب و رایگان” pos=”left” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans” title_font_size=”16″ desc_font_size=”15″ title_font_color=”#888888″ desc_font_color=”#b2b2b2″]

فقط کافیست این قالب را بر روی سایت خود نصب کنید و با استفاده از امکانات بینظیرش به مدیریت آن بپردازید.

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-check” icon_size=”18″ icon_color=”#2cbd9b” title=”پشتیبانی رایگان و دائمی” pos=”left” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans” title_font_size=”16″ desc_font_size=”15″ title_font_color=”#888888″ desc_font_color=”#b2b2b2″]

فقط کافیست این قالب را بر روی سایت خود نصب کنید و با استفاده از امکانات بینظیرش به مدیریت آن بپردازید.

[/bsf-info-box]

عنون شما

توضیحات دلخواه

عنوان شما

توضیحات دلخواه

عنوان شما

توضیحات دلخواه

نظرات مشتریان ما بزرگ ترین افتخار ماست.

[ultimate_carousel slide_to_scroll=”single” slides_on_desk=”3″ slides_on_tabs=”2″ slides_on_mob=”1″ speed=”2000″ el_class=”mp-slick-nav-button” arrow_style=”circle-bg” arrow_bg_color=”#dd3333″ arrow_color=”#ccd0d9″ arrow_size=”20″ dots=”off” item_animation=”fadeIn” rtl=”on” adaptive_height=”on”][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”7753|http://theme-kiwi.com/village/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/img-testimonial1.png” img_width=”70″ title=”Testimonial #1″ pos=”left” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans” title_font_size=”15″ desc_font_size=”15″ title_font_color=”#888888″ desc_font_color=”#b2b2b2″]واقعا کیفیت کار تیم شما عالی هست. من چند قالب از شما تهیه کردم و در چند مورد دیگر نیز با شما همکاری کردم که از لحاظ کیفیت باید گفت که شما عالی هستین.

img-rating5-smallمحمدرضا[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”7753|http://theme-kiwi.com/village/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/img-testimonial1.png” img_width=”70″ title=”Testimonial #2″ pos=”left” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans” title_font_size=”15″ desc_font_size=”15″ title_font_color=”#888888″ desc_font_color=”#b2b2b2″]Morbi vel ex posuere, luctus tortor sed, laoreet erat. Suspendisse congue neque massa, et aliquet elit.

img-rating4-smallSarah[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”7753|http://theme-kiwi.com/village/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/img-testimonial1.png” img_width=”70″ title=”Testimonial #3″ pos=”left” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans” title_font_size=”15″ desc_font_size=”15″ title_font_color=”#888888″ desc_font_color=”#b2b2b2″]Morbi vel ex posuere, luctus tortor sed, laoreet erat. Suspendisse congue neque massa, et aliquet elit.

img-rating45-smallDavid[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”7753|http://theme-kiwi.com/village/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/img-testimonial1.png” img_width=”70″ title=”Testimonial #4″ pos=”left” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans” title_font_size=”15″ desc_font_size=”15″ title_font_color=”#888888″ desc_font_color=”#b2b2b2″]Morbi vel ex posuere, luctus tortor sed, laoreet erat. Suspendisse congue neque massa, et aliquet elit.

img-rating4-smallAnthony[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”7753|http://theme-kiwi.com/village/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/img-testimonial1.png” img_width=”70″ title=”Testimonial #5″ pos=”left” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans” title_font_size=”15″ desc_font_size=”15″ title_font_color=”#888888″ desc_font_color=”#b2b2b2″]Morbi vel ex posuere, luctus tortor sed, laoreet erat. Suspendisse congue neque massa, et aliquet elit.

img-rating4-smallLiam[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”7753|http://theme-kiwi.com/village/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/img-testimonial1.png” img_width=”70″ title=”Testimonial #6″ pos=”left” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans” title_font_size=”15″ desc_font_size=”15″ title_font_color=”#888888″ desc_font_color=”#b2b2b2″]Morbi vel ex posuere, luctus tortor sed, laoreet erat. Suspendisse congue neque massa, et aliquet elit.

img-rating4-smallEvelyn[/bsf-info-box][/ultimate_carousel]

همین امروز به ما بپیوندید و کسب درآمد کنید

برای فعال سازی بخش بازاریابی، افزونه بازاریابی وردپرس را باید نصب کنید.

[ult_buttons btn_title=”ثبت نام کنید و سپس فروشنده شوید” btn_link=”url:http%3A%2F%2Frayatechnic.ir%2Fvendor-dashboard%2F|title:%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B3%D9%BE%D8%B3%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_padding_left=”45″ btn_padding_top=”10″ btn_title_color=”#8b6f50″ btn_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_bg_color_hover=”rgba(255,255,255,0.5)” btn_title_color_hover=”#8b6f50″ icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#ffffff” btn_color_border_hover=”#ffffff” btn_border_size=”3″ btn_radius=”500″ btn_font_family=”font_family:Arimo|font_call:Arimo” btn_font_size=”20″]